BibleDatabase

BibleDatabase- FREE Bible Software

BibleDatabase
 

Index: Chinese Union Version (Big5)

 

Psalms 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

11:1 〔 大 衛 的 詩 、 交 與 伶 長 。 〕 我 是 投 靠 耶 和 華 . 你 們 怎 麼 對 我 說 、 你 當 像 鳥 飛 往 你 的 山 去 。

11:2 看 哪 、 惡 人 彎 弓 、 把 箭 搭 在 弦 上 、 要 在 暗 中 射 那 心 裡 正 直 的 人 。

11:3 根 基 若 毀 壞 、 義 人 還 能 作 甚 麼 呢 。

11:4 耶 和 華 在 他 的 聖 殿 裡 . 耶 和 華 的 寶 座 在 天 上 . 他 的 慧 眼 察 看 世 人 。

11:5 耶 和 華 試 驗 義 人 . 惟 有 惡 人 和 喜 愛 強 暴 的 人 、 他 心 裡 恨 惡 。

11:6 他 要 向 惡 人 密 布 網 羅 . 有 烈 火 、 硫 磺 、 熱 風 、 作 他 們 杯 中 的 分 。

11:7 因 為 耶 和 華 是 公 義 的 . 他 喜 愛 公 義 . 正 直 人 必 得 見 他 的 面 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77