BibleDatabase

BibleDatabase- FREE Bible Software

BibleDatabase
 

Index: Chinese Union Version (Big5)

 

Psalms 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

23:1 〔 大 衛 的 詩 。 〕 耶 和 華 是 我 的 牧 者 . 我 必 不 至 缺 乏 。

23:2 他 使 我 躺 臥 在 青 草 地 上 、 領 我 在 可 安 歇 的 水 邊 。

23:3 他 使 我 的 靈 魂 甦 醒 、 為 自 己 的 名 引 導 我 走 義 路 。

23:4 我 雖 然 行 過 死 蔭 的 幽 谷 、 也 不 怕 遭 害 . 因 為 你 與 我 同 在 . 你 的 杖 、 你 的 竿 、 都 安 慰 我 。

23:5 在 我 敵 人 面 前 、 你 為 我 擺 設 筵 席 . 你 用 油 膏 了 我 的 頭 、 使 我 的 福 杯 滿 溢 。

23:6 我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 . 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 、 直 到 永 遠 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77