BibleDatabase

BibleDatabase- FREE Bible Software

BibleDatabase
 

Index: Chinese Union Version (Big5)

 

Psalms 125

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

125:1 〔 上 行 之 詩 。 〕 倚 靠 耶 和 華 的 人 、 好 像 錫 安 山 、 永 不 動 搖 。

125:2 眾 山 怎 樣 圍 繞 耶 路 撒 冷 、 耶 和 華 也 照 樣 圍 繞 他 的 百 姓 、 從 今 時 直 到 永 遠 。

125:3 惡 人 的 杖 、 不 常 落 在 義 人 的 分 上 、 免 得 義 人 伸 手 作 惡 。

125:4 耶 和 華 阿 、 求 你 善 待 那 些 為 善 、 和 心 裡 正 直 的 人 。

125:5 至 於 那 偏 行 彎 曲 道 路 的 人 、 耶 和 華 必 使 他 和 作 惡 的 人 、 一 同 出 去 受 刑 。 願 平 安 歸 於 以 色 列 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77